Τηλεφωνικές παραγγελίες στο  241 023 0240

Ωράριο εξυπηρέτησης  Δευτέρα – Παρασκευή | 8:30 – 16:30

Συχνές ερωτήσεις Eloan Πρόγραμμα από την Τράπεζα Πειραιώς

Online πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς

Είναι χρηματοδότηση που προσφέρεται από την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την αγορά αγαθών από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

  • Το επιτόκιο χορήγησης είναι σταθερό, 13,60% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.
  • Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 14,53%. Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση €800,καταβολή 18 μηνιαίων δόσεων, δαπάνες εξέτασης αιτήματος €25 και τρέχον σταθερό επιτόκιο 13,00% πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%.
  • Το τρέχον εκκαθαριστικό σας σημείωμα σε μορφή pdf από το taxis.
  • Αν είστε Ιδιωτικός υπάλληλος και το ποσό χρηματοδότησης είναι > €3.000, θα χρειαστεί και βεβαίωση της πιο πρόσφατης μισθοδοσίας.
  • Αν είστε Ελ. Επαγγελματίας θα χρειαστεί το εκκαθαριστικό σημείωμα των 2 τελευταίων χρόνων σε μορφή pdf από το taxis
  • Κάνετε log in στο https://www.gsis.gr/ με τους κωδικούς σας και επιλέγετε εφαρμογές taxis net >Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Κατεβάζετε και αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας το εκκαθαριστικό σας σε μορφή PDF

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση αίτησης χρηματοδότησης είναι η ύπαρξη ενεργών κωδικών για τη winbank.
Αν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να εγγραφείτε στη winbank online ακολουθώντας τις οδηγίες της Τράπεζας, αρκεί να έχετε ενεργή χρεωστική κάρτα.
Αν δεν είστε πελάτης, μπορείτε εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας να ξεκινήσετε την τραπεζική σας σχέση με την Υπηρεσία Digital Οnboarding.

Θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη του αιτήματός σας από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω sms στο κινητό σας και μέσω μηνύματος στη winbank

Η αξιολόγηση του αιτήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πιστωτική Πολιτική της Τράπεζας και ολοκληρώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε λίγα λεπτά από την υποβολή της αίτησης. Ο χρόνος αξιολόγησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αιτήματος χρηματοδότησης.

Να υπογράψετε ηλεκτρονικά τη σύμβαση του δανείου σας στη winbank για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Αναλυτική ενημέρωση για τις δόσεις σας θα έχετε από το πλάνο αποπληρωμής που θα σταλεί στο email σας, μετά την εκταμίευση του δανείου.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται με αυτόματη χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Call Now Button